Menyu
Zero Water Waste Hero

SIFIR

SU İTKİSİ

SIFIR Su itkisi ambisiyamız

 

SIFIR Su itkisi ambisiyamız əvvəlki Ətraf mühit, Sosial və İdarəetmə (Environmental, Social and Governance) mövzuları ilə bağlı “Birlikdə SIFIRA doğru” (Together Towards ZERO) proqramında ifadə edilmişdir. Proqramın “Birlikdə SIFIRA doğru və daha irəli” (Together Towards ZERO and Beyond) təkamülü ilə ambisiya səviyyəmizi yüksəltdik, əlavə məqsədlər və fəaliyyətlər, həmçinin 2030-cu ilə gedən yolda yeni mərhələlər təqdim etdik.

Suyun çirklənməsi riski yüksək olan ərazilərdəki pivə zavodları üçün 1.7 hl/hl hədəfimizi qoruyarkən, hər il suyun səmərəliliyini artıraraq və sənayedə aparıcı qlobal hədəf olan su istifadəsində 2.0 hl/hl hədəfimizlə “Birlikdə SIFIRA doğru” proqramımızda müəyyən edilmiş yolu davam etdirəcəyik. Bu yüksək riskli ərazilərdəki pivə zavodlarında, istehlak edilən suyun 100%-ni bərpa etmək kimi qarşımıza yeni bir hədəf qoyaraq daha da irəli gedəcəyik. ​​​​​​​

 

HƏDƏFLƏRİMİZ

2022

2030

  • Pivə zavodlarımızda sudan istifadədə 25% azalma
  • Bütün yüksək riskli pivə zavodlarında 2,0 hl/hl-dən aşağı olanların araşdırılması
  • Yüksək riskli ərazilərdə ümumi su ehtiyatlarının qorunması üçün birgə səylər
  • Yüksək riskli ərazilərdəki pivə zavodlarında qlobal miqyasda 2,0 hl/hl1,7 hl/hl sudan istifadə səmərəliliyi
  • Yüksək riskli ərazilərdəki pivə zavodlarında su istehlakına 100% su əlavəsi

BUNA NAİL OLMAQ ÜÇÜN NƏ EDİRİK?

YENİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ

YENİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ

Sudan istifadənin səmərəliliyini artırmaq və su israfını (məsələn, sızmalar vasitəsilə) minimuma endirmək üçün pivə zavodlarımızda yeni texnologiyalar tətbiq edirik

TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİ

TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİ

Baxım prosesləri və kadr hazırlığı ilə bağlı pivə zavodları arasında ən mühim təcrübələrin mübadiləsi

TULLANTI SULARININ TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ TƏKRAR İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

TULLANTI SULARININ TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ TƏKRAR İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

Artan sayda seçilmiş pivə zavodlarında tullantı sularının təmizləyir və təkrar istifadə edirik

EKSPERT VƏ İCMALARLA İŞ

EKSPERT VƏ İCMALARLA İŞ

Yüksək riskli ərazilərdə təbii su ehtiyatlarını artırmaq üçün ekspert tərəfdaşlar, QHT-lər (Qeyri-Hökumət Təşkilatı) və icmalarla işləyirik