Menyu
2020 07 31 Carlsberg Foto Session International Brands 0008

SIFIR

MƏSULİYYƏTSİZ İSTEHLAK

SIFIR Məsuliyyətsiz istehlak ambisiyamız

 

SIFIR Məsuliyyətsiz istehlak ambisiyamız əvvəlki Ətraf mühit, Sosial və İdarəetmə (Environmental, Social and Governance) mövzuları ilə bağlı “Birlikdə SIFIRA doğru” (Together Towards ZERO) proqramında ifadə edilmişdir. Proqram “Birlikdə SIFIRA doğru və daha irəli” (Together Towards ZERO and Beyond) inkişaf etdikcə, 2030-cu ildə yeni mərhələlərlə əlavə hədəf və fəaliyyətlər daxil etmək üçün ambisiya səviyyəmizə düzəliş etdik.

Ticarət nişanlarımız, qablaşdırmalarımız və yerli tərəfdaşlıqlarımız vasitəsilə məsuliyyətli davranışı təşviq etmək də daxil olmaqla, “Birlikdə SIFIRA doğru” (Together Towards ZERO) proqramına dair öhdəliklərimizi yerinə yetirməyə davam edəcəyik. Bundan əlavə, istehlakçı seçimini daha da genişləndirmək üçün aşağı alkoqollu və alkoqolsuz pivələrimiz üçün 35% qlobal portfel payı da daxil olmaqla yeni hədəflər istiqamətində işləyəcəyik. 

 

HƏDƏFLƏRİMİZ

2030

  • Qablaşdırma və markanın aktivləşdirilməsi vasitəsilə 100% spirtli içkilərdən məsuliyyətli istifadə
  • Bazarlarımızın 100%-i məsul istehlak tərəfdaşlığını dəstəkləyir
  • Alkoqolsuz pivələrin 100% mövcudluğu
  • Qlobal miqyasda pivələrimizin 35%-i aşağı alkoqollu və ya alkoqolsuzdur

BUNA NAİL OLMAQ ÜÇÜN NƏ EDİRİK?

AŞAĞI ALKOQOLLU VƏ YA ALKOQOLSUZ İÇKİLƏRİN TƏQDİM OLUNMASI

AŞAĞI ALKOQOLLU VƏ YA ALKOQOLSUZ İÇKİLƏRİN TƏQDİM OLUNMASI

Portfelimizi genişləndirmək üçün daha çox bazara aşağı alkoqollu və alkoqolsuz təkliflər təklif edirik ki, bu da onları istehlakçılar üçün müsbət və azad seçim halına gətirir

Embedding

Embedding

Embedding responsible drinking further into our value proposition for consumers and customers

BAŞQALARI İLƏ BİRLİKDƏ İŞLƏMƏK

BAŞQALARI İLƏ BİRLİKDƏ İŞLƏMƏK

Məsuliyyətli seçimlər etmək və zərərli spirt istehlakının qarşısını almaq üçün ekspertlər, tərəfdaşlar və yerli icmalarla işləyirik

BREND ŞÜARLARINDAN İSTİFADƏ

BREND ŞÜARLARINDAN İSTİFADƏ

Alkoqolun təsirləri haqqında məlumat və məlumatlandırma vasitəsilə məsuliyyətli davranışları təşviq etmək üçün brend şüarlarından və mesajlarından istifadə edirik