Menyu
Green Fibre Bottle Prototype Close Up

SIFIR

QABLAŞDIRMA TULLANTISI

SIFIR Qablaşdırma tullantısı ambisiyamız

Ətraf mühit, Sosial və İdarəetmə (Environmental, Social and Governance) mövzuları ilə bağlı “Birlikdə SIFIRA doğru”-dan (Together Towards ZERO) “Birlikdə SIFIRA doğru və daha irəli” (Together Towards ZERO and Beyond) təkmilləşməsiylə, qablaşdırma tullantısı yeni ESG sahəsi kimi təqdim etdik. Bunun bir hissəsi olaraq, həm yuxarı, həm də aşağı axın dəyər zəncirimizdə yeni hədəflər, fəaliyyətlər və 2030-cu ilə doğru yeni mərhələlər formalaşdıran SIFIR Qablaşdırma tullantısı ambisiyasına sahibik.

Biz butulka və qutularımızın 100%-nin təkrar, yenidən istifadə oluna bilən və ya bərpa oluna bilən olmasını və 90%-nin istifadə edildikdən sonra toplanaraq təkrar emal edilməsini təmin edəcək və daha da inkişaf edəcəyik. Bundan əlavə, biz işlənməmiş fosil əsaslı plastiklərin 50% azaldılmasını, şüşə və qutularımızda təkrar emal edilmiş plastiklərin 50% azaldılmasını hədəfləyirik.

SIFIR Qablaşdırma tullantısı ambisiyamıza çatmaq üçün həyata keçirəcəyimiz fəaliyyətlər həm də 2040-cı ilə qədər bütün dəyər zəncirimizdə SIFIR Karbon izinə doğru irəliləyişi sürətləndirəcək karbon təsiri yaradacaq.

 

BİZ NƏ ÜZƏRİNDƏ İŞLƏYİRİK?

 

2030

  • 100% təkrar emal edilə bilən, təkrar istifadə edilə bilən və ya bərpa olunan qablaşdırma
  • Butulkalar və qutular üçün 90% toplama və təkrar emal dərəcəsi
  • İşlənməmiş fosil əsaslı plastikdə 50% azalma
  • Butulka və qutularda 50% təkrar emal edilmiş tərkib

BUNA NAİL OLMAQ ÜÇÜN NƏ EDİRİK?

TƏKRAR EMAL EDİLƏ BİLƏN QABLAŞDIRMALARIN DİZAYNI

TƏKRAR EMAL EDİLƏ BİLƏN QABLAŞDIRMALARIN DİZAYNI

Qablaşdırmamızı təkrar emal iqtisadiyyatına töhfə vermək üçün dizayn edirik

BİOƏSASLI MATERİALLARIN ARTIRILMASI

BİOƏSASLI MATERİALLARIN ARTIRILMASI

Məsuliyyətli bio-əsaslı mənbələrdən qablaşdırma istifadəsinin artırılması

ALTERNATİVLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ

ALTERNATİVLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ

Qablaşdırma portfelimizdə qalıq yanacaq əsaslı plastiklərə alternativlər təklif edirik

ƏMANƏTLƏRİN QAYTARILMASI SXEMLƏRİNİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ

ƏMANƏTLƏRİN QAYTARILMASI SXEMLƏRİNİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ

Bazarlarımızda səmərəli əmanətlərin qaytarılması sxemlərini dəstəkləyirik

İSTİFADƏNİN ARTIRILMASI

İSTİFADƏNİN ARTIRILMASI

Yenidən istifadə oluna bilən butulkaların böyük bir hissəsinin istifadə müddətinin artırılması

TƏCHİZATÇILARLA İŞ

TƏCHİZATÇILARLA İŞ

Qablaşdırma materiallarımızda təkrar emal edilmiş materialların tərkibini artırmaq üçün təchizatçılarımızla işləyirik