Menyu
Sinebrychoff Carbon Neutral 2021-1920px.jpg

SIFIR

KARBON İZİ

SIFIR Karbon izi ambisiyamız

 

“SIFIR Karbon izi” ambisiyamız əvvəlki Ətraf mühit, Sosial və İdarəetmə (Environmental, Social and Governance) mövzuları ilə bağlı "Birlikdə SIFIRA Doğru" (Together Towards ZERO) proqramında ifadə edilmişdir. “Birlikdə SIFIRA doğru və daha irəli” (Together Towards ZERO and Beyond) proqramımızı təkmilləşdirməklə, 2030-cu il üzrə müəyyən etdiyimiz hədəflərimizi qoruyub saxlayaraq, 2040-cı il üçün yeni hədəflər təyin etdik.

2030-cu ilə qədər pivə zavodlarımızda SIFIR karbon emissiyası və dəyər zənciri emissiyalarımızı 30% azaltmaq məqsədimiz də daxil olmaqla, “Birlikdə SIFIRA doğru və daha irəli” (Together Towards ZERO and Beyond) proqramının öhdəliklərini yerinə yetirməyə davam edəcəyik. Bundan əlavə, 2040-cı ilə qədər bütün dəyər zəncirimizdə SIFIR karbon emissiyalarına nail olmaq məqsədimizə doğru inamla addımlayacağıq.

Karbon üzrə ambisiya və hədəflərimizə nail olmaq üçün dəyər zəncirimiz boyu konkret tədbirlər görəcək, kənd təsərrüfatı və qablaşdırma sahəsindəki yeni hədəflərimizdən və fəaliyyətlərimizdən karbon azaldılmasından istifadə edəcəyik.

 

HƏDƏFLƏRİMİZ

2022

2030

2040

  • Pivə zavodlarımızda karbon emissiyalarında 50% azalma
  • Dəyər zənciri emissiyalarında 15% azalma
  • Pivə zavodlarımızda 100% bərpa olunan elektrik enerjisi
  • Pivə zavodlarımızda SIFIR kömür
  • 100% aşağı iqlim təsirli soyutma
  • Pivə zavodlarımızdan SIFIR karbon emissiyası
  • Dəyər zənciri emissiyalarında 30% azalma
  • Bütün bərpa olunan elektrik enerjisi yeni aktivlərdən əldə edilməlidir (məsələn, enerji alqı-satqısı müqavilələri vasitəsilə)
  • Xalis SIFIR dəyər zənciri

BUNA NAİL OLMAQ ÜÇÜN NƏ EDİRİK?

İstilik enerjisindən istifadənin dekarbonlaşdırılması

İstilik enerjisindən istifadənin dekarbonlaşdırılması

Qazanlarımızı təbii qazdan bərpa olunan termal yanacağa və ya elektrikləşdirməyə çevirməklə istilik enerjisinin istifadəsini dekarbonlaşdırırıq

Yerində bərpa oluna bilən elektrik enerjisi

Yerində bərpa oluna bilən elektrik enerjisi

Ensuring that any additional renewable electricity we consume comes from on-site renewable electricity generation or is procured through Power Purchase Agreements

Yenilənən kənd təsərrüfatı təcrübələr

Yenilənən kənd təsərrüfatı təcrübələr

Torpaqların neytral karbon tutmaq və saxlamaq qabiliyyətini yaxşılaşdıran yenilənən əkinçilik təcrübələrindən istifadə etməklə kənd təsərrüfatı xammallarımızın yetişdirilməsini təmin edirik

Təkrar emal edilə bilən qablaşdırılma sistemləri

Təkrar emal edilə bilən qablaşdırılma sistemləri

Qablaşdırma sistemlərimizin tamamilə təkrar emal edilə bilən olmasını və istehsalının karbonsuz olmasını təmin edirik

Elektrikləşdirilmiş avtomobillər

Elektrikləşdirilmiş avtomobillər

Qısa məsafəli nəqliyyat vasitələrimizin elektriklə, uzun məsafəli nəqliyyat vasitələrimizin isə bərpa olunan yanacaqla işləməsini təmin edirik 

Еffektiv soyutma

Еffektiv soyutma

Soyuducu avadanlıqlarımızı getdikcə daha səmərəli və bərpa olunan elektrik enerjisi ilə təmin edirik