Menyu
SR2019_ZERO Accident Culture.jpg

SIFIR

BƏDBƏXT HADİSƏ

SIFIR Bədbəxt hadisə ambisiyamız

 

SIFIR Bədbəxt hadisə ambisiyamız əvvəlki Ətraf mühit, Sosial və İdarəetmə (Environmental, Social and Governance) mövzuları ilə bağlı “Birlikdə SIFIRA doğru” (Together Towards ZERO) proqramında ifadə edilmişdir. 2030-cu ilədək hər il qəza sayını SIFIR-a endirmək də daxil olmaqla, Birlikdə SIFIR-a doğru  öhdəliyimizi yerinə yetirməyə davam edəcəyik.

Bütün biznes fəaliyyətlərində işçilərimizin sağlamlığını və təhlükəsizliyini qorumaq işimizin əsas parçasıdır. Bütün qəzaların qarşısının alına biləcəyinə və təhlükəsiz iş mühiti üçün SIFIR Bədbəxt hadisə siyasətinin zəruri olduğuna inanırıq.

Rəhbərlərimizin göstərişi ilə, bütün işçilərimizin sağlamlıq və təhlükəsizliyə riayət edilməsinə və risklərin azaldılmasına cəlb edilməsi ilə əldə edilən SIFIR Bədbəxt hadisə mədəniyyətinə nail olacağıq.

 

HƏDƏFLƏRİMİZ

2022

2030

  • Qəzaların sayının ildən-ilə azalması
  • 2030-cu ilə doğru qəza nisbətinin ildən-ilə azalması
  • 2030-cu ilə qədər SIFIR vaxt itkisi

BUNA NAİL OLMAQ ÜÇÜN NƏ EDİRİK? 

ÖLÜM HALLARININ VƏ BƏDBƏXT HADİSƏLƏRİN ARADAN QALDIRILMASI

ÖLÜM HALLARININ VƏ BƏDBƏXT HADİSƏLƏRİN ARADAN QALDIRILMASI

Xilasetmə Proqramlarımıza tam uyğunluğu təmin etməklə və podratçının effektiv idarə edilməsi vasitəsilə ölüm hallarını və ciddi insidentləri aradan qaldırırıq

SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TAM TƏMİNATI

SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TAM TƏMİNATI

Güclü və etibarlı rəhbərlik, məşğulluq və əks əlaqə proqramları və effektiv Sağlamlıq və Təhlükəsizlik kommunikasiyası vasitəsilə sağlamlıq və təhlükəsizliyi bütün əməkdaşlarımız üçün diqqət mərkəzində saxlayırıq

DAVAMLI İNKİŞAF

DAVAMLI İNKİŞAF

Peşə risklərinə məruz qalmağı azaltmaqla Sağlamlıq və Təhlükəsizlik göstəricilərimizi davamlı olaraq təkmilləşdiririk